Pomiary promieni krawędzi natarcia i spływu pióra łopatki
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
MECHANIK
ISSN
0025-6552
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
11
Strony od-do
1668-1669
Numer tomu
89
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
współrzędnościowa technika pomiarowa
powierzchnia swobodna
łopatka turbiny
EN
coordinate measuring technique
free-form surface
turbine blade
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
W artykule przedstawiono porównanie danych nominalnych i wyników symulacji pomiarów współrzędnościowych promieni krawędzi natarcia i spływu pióra łopatki turbiny. Dane te uzyskano z użyciem oprogramowania Blade Pro oraz wybranej metody optymalizacji. W trakcie badań numerycznych punkty pomiarowe były generowane z określoną wartością rozrzutu względem przekrojów pióra łopatki.
Język
EN
Treść
In the article the comparison of nominal data and the results of simulations of coordinate measurements of radii of leading and trailing edges of a turbine blade is presented. That data were obtained using the Blade Pro software and the selected method of optimization. During numerical research measured points were generated around cross-sections of a turbine blade with the assumed dispersion.
Cechy publikacji
oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
35630
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych