Hybrid neuro-neo-fuzzy system and its adaptive learning algorithm
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 2015 IEEE 8th International conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS)
Data publikacji
2015
ISBN
978-1-4673-8359-2
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Hybrid neuro-neo-fuzzy system and its adaptive learning algorithm
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
111-114
Numer rozdziału
Liczba arkuszy
0,54
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Xth International Scientific and Technical Conference "Computer Sciences and Information Technologies CSIT 2015"
Początek konferencji
2015-09-14
Koniec konferencji
2015-09-17
Lokalizacja konferencji
Lwów
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
31449
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych