Strain hardening effect on elastic-plastic contact of a rigid sphere against a deformable flat
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues: proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)--PCM-CMM-2015 Congress, Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015
Data publikacji
2016
ISBN
978-1-138-02906-4
Wydawca
CRC PRESS/BALKEMA
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Strain hardening effect on elastic-plastic contact of a rigid sphere against a deformable flat
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
77-81
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,44
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
PCM-CMM-2015
Nazwa konferencji
3rd Polish Congress on Mechanics (PCM) & 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM)
Początek konferencji
2015-09-08
Koniec konferencji
2015-09-11
Lokalizacja konferencji
Gdańsk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
rozdział w książce
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
36623
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych