A robust design based methodology for investigation of optimal parameters' combination in ultrasonic assisted face grinding
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)
Data publikacji
2016
ISBN
978-1-5090-3665-3
Wydawca
IEEE
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
A robust design based methodology for investigation of optimal parameters' combination in ultrasonic assisted face grinding
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
706-711
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,63
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
IEEM2016
Nazwa konferencji
2016 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
Początek konferencji
2016-12-04
Koniec konferencji
2016-12-07
Lokalizacja konferencji
Bali
Kraj konferencji
ID
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
rozdział w książce
Inne
System-identifier
36892
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych