Deep evolving GMDH-SVM-neural network and its learning for Data Mining tasks
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-60810-90-3
Wydawca
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Deep evolving GMDH-SVM-neural network and its learning for Data Mining tasks
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
141-145
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,25
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
FedCSIS
Nazwa konferencji
2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Początek konferencji
2016-09-11
Koniec konferencji
2016-09-14
Lokalizacja konferencji
Gdańsk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
rozdział w książce
publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
36995
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych