Analysis of Experiences on Quality Management in Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering)
Data publikacji
2014
ISBN
978-9940-527-39-6
Wydawca
Faculty of Mechanical Engineering - Center for Quality in Podgorica University of Montenegro
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Analysis of Experiences on Quality Management in Poland
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
183-192
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
8th International Conference ICQME 2014 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering)
Początek konferencji
2014-09-24
Koniec konferencji
2014-09-26
Lokalizacja konferencji
Tivat
Kraj konferencji
ME
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168283371