Integration of Normalized Management Systems with AQAP Standards
PBN-AR
Instytucja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
9. International Quality Conference : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac
Data publikacji
2015
ISBN
978-86-6335-015-1
Wydawca
Center for Quality, Faculty of Engineering
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Integration of Normalized Management Systems with AQAP Standards
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
361-365
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,3
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
9th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac
Początek konferencji
2015-06-05
Koniec konferencji
2015-06-05
Lokalizacja konferencji
Kragujevac
Kraj konferencji
RS
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
20
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168292527