Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the International Business Conference 2016 : Searching for Innovative and Creative Business Solutions
Data publikacji
2016
ISBN
978-609-436-042-8
Wydawca
Vilniaus kolegija
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Determinants of Creating Packaging Innovations for Older Consumers
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
149-156
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Business Conference 2016: Searching for Innovative and Creative Business Solutions
Początek konferencji
2016-04-28
Koniec konferencji
2016-04-28
Lokalizacja konferencji
Wilno
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
5
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168308047