Application of Absorption and Fluorometric Methods to Measuring Air Pollution through Quantitative Analysis of Chlorophyll Content in Evergreen Plants of Thuja Occidentalis Species
PBN-AR
Instytucja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works
Data publikacji
2016
ISBN
978-954-21-0904-4
Wydawca
Publishing house "Science and economics" University of Economics
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Application of Absorption and Fluorometric Methods to Measuring Air Pollution through Quantitative Analysis of Chlorophyll Content in Evergreen Plants of Thuja Occidentalis Species
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
598-603
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World"
Początek konferencji
2016-09-12
Koniec konferencji
2016-09-16
Lokalizacja konferencji
Varna
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
5
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168307989