Determinants of Quality of Work Conditions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
1. International Conference on Quality of Life : Conference Manual
Data publikacji
2016
ISBN
978-86-6335-033-5
Wydawca
Faculty of Engineering, Center for Quality
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Determinants of Quality of Work Conditions
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
187-193
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
1st International Conference on Quality of Life
Początek konferencji
2016-06-09
Koniec konferencji
2016-06-10
Lokalizacja konferencji
Kragujevac
Kraj konferencji
RS
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168309919