Assessing the Microbiological Risk to Historical Parchment Documents
PBN-AR
Instytucja
Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works
Data publikacji
2016
ISBN
978-954-21-0904-4
Wydawca
Publishing house "Science and economics" University of Economics
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Assessing the Microbiological Risk to Historical Parchment Documents
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
70-77
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World"
Początek konferencji
2016-09-12
Koniec konferencji
2016-09-16
Lokalizacja konferencji
Varna
Kraj konferencji
BG
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
5
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168307933