Adsorption of Mixture of Two Dyes on Activated Carbon
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (Politechnika Świętokrzyska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Ecological Chemistry and Engineering. A
ISSN
1898-6188
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
161-171
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
Dye adsorption
activated carbon
Fentons reagent
methyl blue
naphthol green B
pl
adsorpcja barwników
węgiel aktywny
odczynnik Fentona
błękit metylowy
zieleń naftolowa B
Streszczenia
Język
en
Treść
Activated carbon is known as adsorbent of various contaminants from wastewater and air. The aim of the work was to estimate sorptive capacity of activated carbon in the removal of dyes, which are contaminants from textile wastewaters. The mixture of two dyes, methyl blue and naphthol green B was selected for investigations and WDex activated carbon, virgin and regenerated, was chosen as adsorbent. The dye concentration, in both cases, was 200 mg/dm3. Sorptive capacities of activated carbon were expressed as values of surface sorption, which in case of fresh activated carbon was 60 mg/g, and after regeneration – ranged from 8 mg/g to 13 mg/g. The experimental data adsorption isotherms were defined and adsorption theoretical model, such as that of Freundlich or Langmuir, was selected. The highest removal efficiency in case of methyl blue was 94% for virgin carbon, the lowest – 75% (carbon after the fourth regeneration). The highest removal efficiency in case of naphthol green B was 78% for carbon after the fourth regeneration, the lowest – 55% (carbon after the first regeneration). The experimental data show that activated carbon can be used for the decontamination of dyes from textile wastewater. Model tests, however, need to be verified on real wastewater samples.
Język
pl
Treść
Węgiel aktywny jest znany jako adsorbent różnych zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach i powietrzu. W pracy podjęto próbę oceny zdolności sorpcyjnych węgla aktywnego w odniesieniu do barwników będących zanieczyszczeniami ścieków farbiarskich. Do badań wybrano mieszaninę dwóch barwników, błękitu metylowego i zieleni naftolowej B, a jako sorbent węgiel aktywny WDex świeży i regenerowany. Stężenie obu barwników wynosiło 200 mg/g. Zdolności sorpcyjne węgla świeżego wyrażone wielkością adsorpcji właściwej wyniosły 60 mg/g, a po regeneracji – od 8 mg/g do 13 mg/g. Z danych eksperymentalnych wykreślono izotermy sorpcji oraz dopasowano teoretyczny model adsorpcji tj. model Freundlicha lub Langmuira. Najwyższy procent usunięcia dla błękitu metylowego wyniósł 94% dla węgla świeżego, a najniższy – 75% (węgiel po IV regeneracji). Najwyższy procent usunięcia dla zieleni naftolowej B wyniósł 78% dla węgla po IV regeneracji, a najniższy – 55% (węgiel po I regeneracji). Uzyskane wyniki wskazują, iż zastosowany sorbent zarówno w postaci świeżej, jak i zregenerowanej może być stosowany w procesach usuwania barwników ze ścieków farbiarskich. Jednak badania modelowe muszą zostać sprawdzone na realnych próbkach ścieków.
Cechy publikacji
peer-reviewed
original-article
Inne
System-identifier
54140
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych