Free Satellite Imagery for Monitoring Reclaimed Sulphur Mining Region Tarnobrzeg, Poland
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
2016 Baltic Geodetic Congress (bgc Geomatics)
Data publikacji
2016
ISBN
9781509024216
Wydawca
IEEE, 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Free Satellite Imagery for Monitoring Reclaimed Sulphur Mining Region Tarnobrzeg, Poland
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
134-139
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
Satellites
Remote sensing
Earth
Sulfur
Floods
Monitoring
Vegetation mapping
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
2016 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), Gdansk, Poland, 2016
Początek konferencji
2016-06-02
Koniec konferencji
2016-06-04
Lokalizacja konferencji
Gdansk
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the paper is the analysis of new free satellite images of mining area. Test study is located in south-east Poland near Tarnobrzeg city, where in the past sulphur was intensively mined on the large area. Sulfur was developed in open-pit mine Machów and by using drilling technology in Jeziórko. During the mining activities, soils on the mining area were polluted by sulfur. Moreover, it has changed water conditions due to the continuous drainage of the area around the mine. As a result of reclamation the plant succession can be observed. Since 2006 when the drainage was stopped, the groundwater flooding occurs in large area. Application of the new satellite images, nowadays free of charge, for the vegetation succession and flooding process monitoring was analyzed. New and archive satellite images were obtained (Aster, Landsat, Sentinel) and few indices were tested for monitoring and for delimitation of flooding area.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
44800
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych