Temporal Satellite Images in The Process of Automatic Efficient Detection of Changes of the Baltic Sea Coastal Zone
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki (Politechnika Świętokrzyska)
Książka
Tytuł książki
WORLD MULTIDISCIPLINARY EARTH SCIENCES SYMPOSIUM (WMESS 2016), PTS 1-4
Data publikacji
2016
ISBN
Wydawca
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Temporal Satellite Images in The Process of Automatic Efficient Detection of Changes of the Baltic Sea Coastal Zone
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
1-7
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
World Multidisciplinary Earth Sciences symposium (WMESS)
Początek konferencji
2016-09-05
Koniec konferencji
2016-09-09
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
The goal of the research was to perform tests aimed at assessing possibilities of utilising multi-temporal Landsat satellite images for automatic efficient detection of changes (e.g. accumulation and erosion) of the sea coastal zone. The research database was composed of Landsat satellite images, and standardized NDVI vegetation indexes from the years 1998 and 2015, as well as multi-temporal vector maps and aerial orthophotomaps. The result map of Change detection allowed to locate areas, in which diametrical changes in land coverage took place. Satellite images reflecting the condition of the examined area for twenty years enabled outlining changes of Baltic coastal zone, and then determining the rate and extent of transformations of examined part of coast (erosion and accumulation), and also made it possible to trace the migration of dunes. The analysis showed the range of shifting dune displacement in the years 1998-2015 amounts to ca. 180 m. On the examined section of seashore (32 km), the process of erosion and accumulation was detected respectively on the length of 21 km and 10 km along the coast. The changes of accumulation and erosion of the sea coast are easily identifiable and clearly visible. Properly conducted workflow of processing the satellite images have allowed the rapid and efficient detection of changes coastline, dunes and vegetation.
Cechy publikacji
peer-reviewed
Inne
System-identifier
49910
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych