Alergenne właściwości wybranych dolnośląskich nektarowych miodów i pyłków kwiatowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Książka
Tytuł książki
Rola procesów technologicznych w kształtowaniu jakości żywności
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-937001-6-5
Wydawca
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Alergenne właściwości wybranych dolnośląskich nektarowych miodów i pyłków kwiatowych
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
297-307
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Inne
System-identifier
0000016503