Aktywność fizyczna nauczycieli wychowania fizycznego bialskich szkół ponadgimnazjalnych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ISSN
2081-1063
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1 (11)
Strony od-do
16-22
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
angielski
phycial activity
teacher
physical education
IPAQ
polski
aktywność fizyczna
nauczyciel
wychowanie fizyczne
IPAQ
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem badań było określenie poziomu aktywności fizycznej nauczycieli wychowania fizycznego zatrudnionych w bialskich szkołach ponadgimnazjalnych. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem krótkiej wersji Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej IPAQ (International Physical Activity Questionnaire). Badaniem objęto 30 respondentów. Stwierdzono, że ankietowani nauczyciele w większości prezentowali umiarkowany poziom aktywności fizycznej.
Język
angielski
Treść
The aim of the research was to determine level of physical activity of physical education teachers employed in upper-secondary schools in Biala Podlaska. The method of diagnostic survey was applied with the use of the short version of the International Physical Activity Questionnaire IPAQ. The study involved 30 respondents. It was found that the majority of teachers surveyed presented a moderate level of physical activity.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000032652