Developing Content-areas Literacy in Teaching Culture : Understanding the Discourse of University Prospectuses
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Language and Literary Studies of Warsaw
ISSN
2300-5726
EISSN
Wydawca
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
5
Strony od-do
109-124
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,8
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
angielski
literacy
discourse
understanding culture
hybrid methodolody
polski
rozumienie tekstu
dyskurs
zrozumienie kultury
innowacje w nauczaniu
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
2
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The purpose of the paper is to introduce a commonly used approach to language analysis in the social context, namely Critical Discourse Analysis, more specifically, James Paul Gee's strand, which incorporates both a theory of language-in-use and a method of research. The paper considers the theoretical and conceptual underpinnings of the approach and looks at the practical ways in which this model can be applied to cultural texts in the educational environment. To illustrate the applicability of the approach, some excerpts from university prospectuses are presented to show how they reflect the latest reforms in Higher Education in Britain. Their analyses indicate that a cross-curricular approach to teaching culture, i.e. one that combines traditional textual work with linguistic analysis, may lead to a greater cultural awareness. The study results from the surge in popularity of hybrid methodologies in teaching that call for providing instruction that goes beyond subject and content learning.
Język
polski
Treść
Celem pracy jest przedstawienie jednej z częściej stosowanych metod analizy języka w kontekście społecznym, tj. krytycznej analizy dyskursu, a dokładniej, podejścia Jamesa Paula Gee, które zawiera zarówno teorię języka jak i sposobu badania jego użycia. Praca rozważa podstawy teoretyczne i konceptualne podejścia i omawia praktyczne sposoby, w jaki model ten może być stosowany w środowisku edukacyjnym. Aby zilustrować przydatność podejścia, artykuł omawia fragmenty prospektów uniwersyteckich i pokazuje, w jaki sposób analiza dyskursu może odzwierciedlić ostatnie reformy w szkolnictwie wyższym w Wielkiej Brytanii. Ukazuje zatem, iż ponadprzedmiotowe podejście w nauczaniu kultury, tj. takie, które łączy tradycyjną pracę nad treścią z analizą językową, może prowadzić do większej świadomości kulturowej. Praca wynika z wzrostu zainteresowania metodami hybrydowymi w nauczaniu, które popularyzują wykraczanie poza temat i treść nauczania.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000032022