Agroturystyka a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Lubelszczyzny w opinii turystów i kwaterodawców
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ISSN
2081-1063
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
183-191
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
sustainable development
sustainable tourism
agrotourism
ecotourism
polski
rozwój zrównoważony
turystyka zrównoważona
agroturystyka
ekoturystyka
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Główny cel prezentowanych badań dotyczył agroturystyki, jako czynnika zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich woj. lubelskiego, a w szczególności poznania opinii na ten temat kwaterodawców i turystów odpoczywających w gospodarstwach agroturystycznych. Wyniki badań potwierdzają zaobserwowane przez wielu autorów pozytywne zmiany w świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat turystyki zrównoważonej zarówno rolników jak i turystów. Badani podkreślają bardzo ważną rolę władz samorządowych w rozwoju turystyki zrównoważonej.
Język
angielski
Treść
The main aim of the presented research concerns agrotourism as a factor in sustainable development in rural areas of the Lubelskie Voivodeship. In particular, there were analyzed the motives for undertaking an agrotouristic activity by farmers, the motives for spending leisure time in the rural parts of the Lubelskie region by tourists and their knowledge of the sustainable development. The research results has confirmed the tendencies observed earlier by many authors in the aspectof positive changes in ecological awareness as well as their knowledge on sustainable tourism among both farmers and tourists. the respondents underline the role of local authorities in the development of sustainable tourism.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000031005