Aktywność fizyczna lekarzy na przykładzie pracowników szpitali w Brześciu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ISSN
2081-1063
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
44-48
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
angielski
doctors
physical activity
IPAQ
polski
lekarz
aktywność fizyczna
IPAQ
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Aktywność fizyczna człowieka to nie tylko czynności podejmowane w czasie wolnym, w sposób świadomy i celowy, ale również jest to wysiłek fizyczny wydatkowany w ramach czynności związanych z praca zawodową, zajęciami szkolnymi, obowiązkami domowymi czy przemieszczaniem się. Celem pracy było określenie poziomu aktywności fizycznej lekarzy pracujących w szpitalach w Brześciu. Podjęto próbę ukazania aktywności fizycznej z uwzględnieniem miejsca pracy oraz płci respondentów. Grupę badaną stanowiło 40 lekarzy pracujących w dwóch szpitalach na terenie miasta Brześć. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) - wersja krótka. Badanie przeprowadzono w marcu 2014 roku. Z uwagi na charakter wykonywanego przez respondentów zawodu zasadnym były oczekiwania, co do wysokiego poziomu aktywności fizycznej tej grupy społecznej, której zadaniem jest kreowanie i propagowanie zdrowego stylu życia społeczeństwa.
Język
angielski
Treść
Human physical activity is not only activities taken up consciously and deliberately in free time but also activities connected with work, school, household duties, or simply with moving from one place to another. The aim of this work is to determine the level of physical activity of doctors working in hospitals of Brzesc. the place of work and gender were taken into consideration in an attempt to show physical activity of the questioned. 40 doctors working in 2 hospitals of Brzesc were examined. Diagnostic poll method and a short version of International Physical Activity Questionnaire 9IPAQ) were used. The research was carried out in March 2014. Because of the profession, whose one of the tasks is promoting a healthy lifestyle, a high level of physical activity was expected.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000031007