Aktywność rekreacyjna studentów bialskich uczelni w zależności od ich płci
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ISSN
2081-1063
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
49-55
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
angielski
recreational activity
gender
students
Biala Podlaska universities
polski
aktywność rekreacyjna
płeć
studenci
bialskie uczelnie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem badań było uzyskanie wiedzy dotyczącej zależności między aktywnością rekreacyjną studentów a ich płcią. Badaniom poddano 548 studentów dwóch bialskich uczelni PSW i ZWWFiS. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o technikę ankiety. Analiza wyników pozwala stwierdzić, że płeć jest zmienną, która ma istotny wpływ zarówno na rodzaj wybieranych form aktywności fizycznej, jak również motywów jej podejmowania oraz roli, jaką respondenci przypisują rekreacji ruchowej.
Język
angielski
Treść
The aim of the research was to get to know the correlations between recreational activity of students and their gender. The research included 548 students from two Biala Podlaska universities, PSW and ZWWFiS. A diagnostic poll method based on a questionnaire was used in the study. The analysis of results made it possible to conclude that gender is a variable which exerts significant influence both on the type of selected forms of physical activity and on the reasons for choosing it as well as on the role that respondents attack to physical recreation.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000031001