Motywy kobiet do uczestnictwa w zajęciach aqua fitness - przejawem zdrowego stylu życia
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ISSN
2081-1063
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
10
Strony od-do
26--30
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
lifestyle
health
aqua fitness
motives
physical activity
pl
styl życia
zdrowie
aqua fitness
motywy
aktywność fizyczna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Aktywność fizyczna odgrywa bardzo dużą rolę w życiu człowieka na każdym etapie jego rozwoju. Stanowi ona kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu życia. Jednym z warunków utrzymania bądź względnie poprawy zdrowia niezbędna jest regularna aktywność fizyczna o odpowiedniej indywidualnie dostosowanej intensywności. Celem badań było ustalenie motywacji kobiet do regularnego udziału w zajęciach aqua fitness. Badania przeprowadzono w okresie jesienno-zimowym 2011/2012. Objęto nimi 58 kobiet uczęszczających na zajęcia na pływalniach w Białej Podlaskiej. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, narzędziem był kwestionariusz ankiety wypełniany w formie tradycyjnej po zajęciach. Najliczniejszą grupę badanych stanowiły panie w wieku od 30. do 39. r.ż. Zdecydowana większość badanych miała wykształcenie wyższe magisterskie i była mężatkami. Wynik badań pokazały, że większość badanych nie podejmowała innej formy aktywności fizycznej poza zajęciami na pływalni. Wśród tych, które aktywnie spędzały czas wolny, najpopularniejszą formą aktywności poza aqua fitness była jazda rowerem. Głównym motywem kobiet do uczestnictwa w zajęciach aqua fitness było poprawienie lub zachowanie figury, motywy zdrowotne znalazły się na dalszym miejscu. Physical activity plays a very important role in human life at every stage of its development. It is a crucial and integral component of a healthy lifestyle. One of the conditions of maintaining good health or comparatively health improvement is regular physical activity of proper, individually adjusted, intensity. The aim of the study was to determine the motivation of women to regularly participate in aqua fitness classes. The study was conducted in the period of autumn and winter of 2011/2012. The study involved 58 women attending swimming classes in the swimming pools of Biała Podlaska. The classes were held twice a week. The study was conducted by means of a diagnostic survey; the instrument used was a questionnaire, traditionally filled in by respondents after classes. The largest group of respondents were ladies between the ages of 30 to 39. The vast majority of respondents were married university graduates. The test result showed that the majority of respondents did not take part in any other form of physical activity outside of the classes at the swimming pool. Among those who actively spent their leisure time, the most popular form of activity outside aqua fitness was riding a bicycle. The main motive of women to participate in aqua fitness classes was to improve or maintain the figure, while health motives were further down on the list.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000030997