Aktywność fizyczna studentów a ich czas wolny i samoocena sprawności fizycznej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Antropomotoryka
ISSN
1731-0652
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
64
Strony od-do
41-47
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
aktywność fizyczna
sprawność fizyczna
czas wolny
studenci
kwestionariusz IPAQ
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Głównym celem tego opracowania jest poznanie aktywności fizycznej młodzieży akademickiej oraz takich czynników ją warunkujących, jak ilość posiadanego czasu wolnego i samoocena sprawności fizycznej. Badania przeprowadzono wiosną 2013 r. wśród 450 studentów różnych kierunków Państwowej Szkoły Wyższej w białej Podlaskiej za pomocą krótkiej wersji IPAQ. W wyniku badań wykazano, że poziom całkowitej aktywności fizycznej studentów zawiera się w środkowym przedziale innych badań. Nie stwierdzono związku ilości czasu wolnego z poziomem całkowitej aktywności fizycznej. Wykazano natomiast, że deklarowana wyższa sprawność fizyczna warunkuje lepszą całkowitą aktywność fizyczną, w tym także w wysiłkach o charakterze intensywnym.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000027904