Aktywność fizyczna studentów kierunku Turystyka i Rekreacja bialskich uczelni
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
ISSN
2081-1063
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
9
Strony od-do
187-191
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
physical activity
students
IPAQ
polski
aktywność fizyczna
studenci
kwestionariusz IPAQ
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integralny składnik zdrowego stylu życia. Jest właściwością istot żywych, sposobem ich funkcjonowania zarówno od strony fizjologicznej jak i psychicznej. Celem pracy było określenie poziomu deklarowane aktywności fizycznej studentów kierunku turystyka i Rekreacja dwóch bialskich uczelni wyższych z uwzględnieniem miejsca studiowania oraz płci respondentów. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem długiej wersji kwestionariusza ankiety IPAQ. Wyniki badań wykazały, iż studenci Wydziału wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej prezentują wyższy poziom deklarowanej aktywności fizycznej w porównaniu ze studentami Państwowej Szkoły Wyższej. Ponadto stwierdzono, że bardziej aktywni fizycznie są mężczyźni.
Język
angielski
Treść
Physical activity is a key and integral element of healthy lifestyle. It is a characteristic of living creatures, their way to function from a psychological as well as mental perspective. The aim of this article was to define the level of physical activity declared by stuents of Turism and Recreation department attendind two higher schools in Biała Podlaska. The respondents' age and place studying was taken into consideration while carrying out the research. In the research the method of diagnostic poll was applied with the use of IPAQ questionnaire. The results of the research showed that the students of the Faculty of Physical Education in Biała Podlaska represent a higher level of declared activity in comparison to students of Pope John Paul II state School of Higher Education. Additionally, it has been stated that men are more physically active.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000027971