Aktywność fizyczna w strukturze czasu wolnego kobiet uczestniczących w klubowych zajęciach fitness
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Antropomotoryka
ISSN
1731-0652
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
63
Strony od-do
73-81
Numer tomu
23
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
aktywność fizyczna
czas wolny
kobieta
zajęcia fitness
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Cel badań. Celem badań było określenie miejsca aktywności fizycznej w strukturze czasu wolnego kobiet uczestniczących w klubowych zajęciach fitness. Materiał i metody. Badaniami objęto 489 kobiet systematycznie ćwiczących w 14 klubach fitness w wybranych miastach wschodniej Polski: Białymstoku, Siedlcach, Białej Podlaskiej, Lublinie, Rzeszowie i Tarnobrzegu. Metodą, którą zastosowano w badaniach był sondaż diagnostyczny, realizowany za pomocą kwestionariusza ankiety. Wyniki i wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań dają podstawę do sformułowania następujących wniosków. Aktywność fizyczna w strukturze czasu wolnego kobiet regularnie uczestniczących w klubowych zajęciach fitness zajmuje wysoką pozycję. Ilość czasu poświęcanego przez badane kobiety na aktywność fizyczną uzależniona jest od wieku i wartości BMI, natomiast nie jest statystycznie zależna od wykształcenia, stanu cywilnego i liczby posiadanych przez respondentki dzieci. Najpopularniejszymi umiejętnościami sportowymi, jakie posiadają respondentki, są: jazda na rowerze, siatkówka, pływanie i jazda na łyżwach.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000027903