Aktywność instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości i turystyki w województwie lubelskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Kwartalnik Celny
ISSN
1898-4401
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1-2 (21-22)
Strony od-do
2--28
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
przedsiębiorczość
przedsiębiorstwo gastronomiczne
przedsiębiorstwo noclegowe
turystyka
otoczenie instytucjonalne
wsparcie rozwoju
województwo lubelskie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem artykułu jest dokonanie oceny aktywności regionalnych i lokalnych organizacji wspierających rozwój przedsiębiorczości i turystyki na terenie województwa lubelskiego. Zdecydowana większość właścicieli przedsiębiorstw noclegowych i gastronomicznych nie jest świadoma szans, które stwarza im otoczenie instytucjonalne. Dotychczasowy poziom współpracy jest znikomy. Konieczne wydają się działania promocyjne ze strony jednostek otoczenia biznesu, które powinny znacznie silniej zaistnieć w świadomości przedsiębiorców. The aim of this article is to evaluate the activity of regional and local organizations to support the development of entrepreneurship and tourism in the province of Lublin. The vast majority of accomodation and catering business owners are not aware of the opportunities that gives them the institutional environment. The current level of cooperation is negligible. Promotional activities from the entities of business environment seem to be necessary that should exist much stronger in an awareness of entrepreneurs.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000032979