Biogospodarka jako inteligentna specjalizacja w strategiach rozwoju polskich regionów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
9--16
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
en
bioeconomy
smart specialization
innovations
development strategies
pl
biogospodarka
inteligentna specjalizacja
innowacje
strategie rozwoju
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy jest ocena wykorzystania koncepcji biogospodarki do określenia inteligentnych specjalizacji regionów wojewódzkich w Polsce. Oceny dokonano na podstawie dokumentów programowych Unii Europejskiej oraz regionalnych strategii innowacji wszystkich regionów wojewódzkich w Polsce. Przedstawiono koncepcję inteligentnych specjalizacji i jej zastosowanie w strategiach rozwoju regionów, europejską koncepcję biogospodarki i możliwośc jej przełożenia na warunki polskie oraz ocenę wykorzystania biogospodarki jako inteligentnej specjalizacji w polskich regionach. The subject of the work is an evaluation of using the concept of bioeconomy as a potential topic of smart specialization in development strategies of regions in Poland. The article is prepared with the use of programme documments of the European Union, Poland and innovation strategies of al regions in Poland. The work includes three main parts describing the concept of smart specialization and possibilities of its use in the strategy of regional development, the European concept of bioeconomy and its shifting for Polish conditions and an evaluation of bioeconomy concept utilization for creation of smart specializations in Polish regions.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000032430