Efekt ekonomiczny mechaniczno-chemicznej pielęgnacji plantacji ziemniaków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
27--32
Numer tomu
18
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
potatoes
profitability
weed control methods
pl
ziemniaki
opłacalność
sposoby regulacji zachwaszczenia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań była ocena opłacalności różnych sposobów odchwaszczania upraw ziemniaków. W doświadczeniu stosowano pielęgnację mechaniczną oraz cztery sposoby pielęgnacji mechaniczno-chemicznej z użyciem herbicydów i ich mieszanin. O efektywności ekonomicznej pięciu sposobów odchwaszczania decydowały koszty wykonania zabiegów, ceny herbicydów oraz wielkość plonu i jego wartość. Największą opłacalność zwalczania chwastów oraz najwyższy plon bulw ziemniaków uzyskano na obiektach, które do wschodów były pielęgnowane mechanicznie, a tuż przed wschodami opryskiwane mieszaniną herbicydów: Command 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha (obiekt 3.) oraz Stomp 400 SC 3,5 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha (obiekt 5.). The paper aimd to determine the profitability of various weed control methods in potato cultivation. Mechanical cultivation and four methods of mechanical-chemical care with the use of herbicides and their mixtures have been applied to the experiment. The economic effectiveness of the five methods of weed control in potato cultivation was conditioned by costs of weeding operations, herbicide prices, the level of yield and its value. The highest profitability of weed management was found in the subjects 3. and 5., where mechanical treatment have been applied since its growth. However, before the growth, subjects had been treated by the mixture of herbicides: Command 480 EC 0.2 l/ha + Dispersive Afalon 450 SC 1.0 l/ha (subject 3.) and Stomp 400 SC 3.5 l/ha + Dispersive Afalon 450 SC 1.0 l/ha (subject 5.).
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000033192