Efekt ekonomiczny odchwaszczania plantacji ziemniaków
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
21--25
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
potatoes
weed control method
profitability
pl
ziemniak
zachwaszczenie
opłacalność
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem badań było określenie efektów ekonomicznych różnych sposobów pielęgnacji ziemniaków. O efektywności ekonomicznej pięciu sposobów odchwaszczania ziemniaków decydowały koszty wykonania zabiegów, ceny herbicydów oraz wielkość plonu i jego wartość. Najwyższą opłacalność zwalczania chwastów stwierdzono na obiektach 3. i 5., które do wschodów były pielęgnowane mechanicznie, a tuż przed wschodami opryskiwane mieszaniną herbicydów: Command 480 EC - 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC - 1,0 l/ha (obiekt 3.) oraz Stomp 400 S.C. - 3,5 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha (obiekt 5.). The aim of the study was to determine economi efects of various weed control methods in potato cultivation. The economic effectiveness of the ive methods of weed control in potato cultivation was conditioned by costs of weeding operations, herbicide proces, the level of yield and its value. The highest profitability of weed management was found in the subjects 3 and 5 where mechanical treatment have been applied since its growth. However, before the growth, subjects had been treated by the mixture of herbicides: Command 480 EC - 0,2 l/ha + Dispersive Afalon 450 SC - 1,0 l/ha (subject 3.) oraz Stomp 400 S.C. - 3,5 l/ha + Dispersive Afalon 450 SC 1,0 l/ha (subject 5.).
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000031234