Aeternitas Augusti. Kształtowanie się i rozwój koncepcji wieczności w (auto)prezentacji cesarza rzymskiego (od Augusta do Sewera Aleksandra)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Historii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Rok publikacji
2014
Główny język publikacji
PL
Książka z rozdziałami
Przekład językowy
Ocena KEN
Edycja naukowa
Strony
255
Numer tomu
Seria wydawnicza
Numer w serii wydawniczej
Numer wydania
Wydawca
Wydawnictwo Poznańskie
Miejsce wydania
Poznań
ISBN
978-83-7976-209-5
ISMN
ISSN
Mapa
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
17
Autorstwo oznaczone
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Nagrody
Praca wybitna
Powód
Rozprawa dr hab. Katarzyny Balbuzy jest syntetyczno-analitycznym ujęciem jednego z ważniejszych zagadnień z zakresu ideologii politycznej i ideologii władzy w starożytnym Rzymie doby wczesnego cesarstwa (pryncypat). Całość wywodów doskonale wpisuje się w badania nad tymi zagadnieniami w historiografii światowej i jest oryginalnym wkładem autorki w naukowy dyskurs wokół miejsca i roli cesarzy rzymskich w budowie podstaw ideologii oraz manifestacji władzy o charakterze monarszym w dawnych wiekach. W monografii wykazano, że na rozwój idei wieczności cesarza wpłynęły rzymskie wyobrażenia o wieczności miasta, państwa i władzy oraz związane z nimi koncepcje religijno-polityczne. Pionierskość pracy polega na tym, że mimo iż charakter cesarskiej aeternitas wymyka się próbom jej jednoznacznego zdefiniowania (z powodu specyfiki źródeł), podjęto w niej próbę analizy wszystkich zachowanych form obecności idei aeternitas Augusti w ówczesnych środkach wyrazu. Autorka w sposób twórczy i nowatorski podeszła do zagadnienia aeternitas cesarza z innej aniżeli dotychczas strony – uwzględniła i drobiazgowo przeanalizowała wszystkie kategorie źródeł starożytnych, wśród których centralne miejsce zajęły źródła numizmatyczne. Dzięki ich analizie dowiodła, że atrybut aeternitas Augusti (wieczności cesarza), stanowiący tak istotny element ideologii cesarskiej, ściśle korespondował z koncepcją wieczności władzy rzymskiej (aeternitas imperii) i z wiecznością Miasta (aeterna Urbs). Stał się też przekonującym narzędziem autoprezentacji cesarza. Wykorzystanie w badaniach historycznych tej kategorii źródeł, której znajomość posiada tylko wąskie grono specjalistów z zakresu historii starożytnej, ma duże znaczenie dla nowego rozumienia polityki i propagandy rzymskiej w epoce pryncypatu. Wysiłek ten zaowocował powstaniem monografii, która wnosi nowe elementy do dotychczasowego stanu badań nad historią wczesnego cesarstwa rzymskiego (od Oktawiana do Sewera Aleksandra). Rozważania, które składają się na treść książki, oparte na wszystkich zachowanych kategoriach źródeł starożytnych, uwzględniające korzenie tej ideologii, które tkwiły poza Rzymem, mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia podłoża ideologicznego władzy i polityki rzymskiej w analizowanym okresie dziejów. Książka została nagrodzona w 2015 r. przez Rektora UAM nagrodą indywidualną I stopnia, a także nagrodą Prezesa Rady Ministrów za rok 2015, wręczoną w 2016 roku.
Nagroda
Nagroda za wybitne osiągnięcie naukowe
przyznana przez Prezesa Rady Ministrów w roku 2016
Uzasadnienie: Książka wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów jako wybitna rozprawa habilitacyjna 2016 r.
Inne
System-identifier
95135097-cf3f-4b95-820e-9c1901a6223d