Szymon Askenazy - szkic do portretu historyka neoromantycznego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Historii (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Przegląd Archiwalno-Historyczny
ISSN
2391-890X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
65-87
Numer tomu
1
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
bb3cb358-09cb-43fa-8416-cd6dc395a50d