Current state of peatland soils as an effect of long-term drainage - preliminary results of peatland ecosystems investigation in the Grójecka Valley (central Poland)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Soil Science Annual
ISSN
2300-4967
EISSN
2300-4975
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
3-9
Numer tomu
67
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
soil transformation
fen peatlands
organic soils
dehydratation
agricultural use
pl
przeobrażenia gleb
torfowiska niskie
gleby organiczne
odwodnienie
użytkowanie rolnicze
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000015147
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych