International Financial Reporting Standards (IFRS) and an Issue of Comparability of Assessments of Financial Standing of The Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange Made by the Auditors in the Reports on the Audit of the Financial Statements
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Prawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
IFRS : Global Rules & Local Use
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-906585-0-9
Wydawca
Anglo-American University
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
International Financial Reporting Standards (IFRS) and an Issue of Comparability of Assessments of Financial Standing of The Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange Made by the Auditors in the Reports on the Audit of the Financial Statements
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
56-65
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use
Początek konferencji
2016-09-30
Koniec konferencji
2016-09-30
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168312295