Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Prawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
IFRS : Global Rules & Local Use
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-906585-0-9
Wydawca
Anglo-American University
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
Balance-Sheet and Tax Concepts of a Financial Result in Poland as a Basis of Management Decisions
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
23-32
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
The 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use
Początek konferencji
2016-09-30
Koniec konferencji
2016-09-30
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168312291