An Informative Function of Cash Flow Accounts on an Example of the Listed Companies in the Construction Branch
PBN-AR
Instytucja
Wydział Finansów i Prawa (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX : spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost' : medzinárodná vedecká konferencia : zborník. 1. diel
Data publikacji
2016
ISBN
978-80-554-1180-4
Wydawca
Žilinská univerzita v Žiline, EDIS - vydavatel'stvo ŽU
Publikacja
Główny język publikacji
angielski
Tytuł rozdziału
An Informative Function of Cash Flow Accounts on an Example of the Listed Companies in the Construction Branch
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
7-16
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy IX spoločensko-ekonomické podmienky v regiónoch v novom programovom období EÚ : ekonomika - manažment - bezpečnost'
Początek konferencji
2015-11-06
Koniec konferencji
2015-11-06
Lokalizacja konferencji
Žilina
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
UEK-2168304743