"Pomiar jakości sprawozdawczości finansowej w badaniach dotyczących rad dyrektorów i komitetów audytu. Przegląd systematyczny"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI
ISSN
1641-4381
EISSN
2391-677X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
146
Strony od-do
105-133
Numer tomu
90
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,92
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
PL
sprawozdawczość finansowa, metaanaliza, komitety audytu, przegląd systematyczny, ład korporacyjny
EN
financial reporting, meta-analysis, audit committees, systematic review, corporate governance
Streszczenia
Język
PL
Treść
Pomiar jakości sprawozdawczości finansowej sprawia problemy, ponieważ sprawozdawczość finansowa jest trudna do zaobserwowania i zmierzenia. Celem artykułu jest przedstawienie metod pomiaru jakości sprawozdawczości finansowej oraz przegląd systematyczny literatury dotyczącej wpływu reform w systemach ładu korporacyjnego na jakość sprawozdawczości finansowej. Główne pytania badawcze to: (1) jakie są możliwości pomiaru sprawozdawczości finansowej do celów badawczych; (2) które z metod pomiaru jakości sprawozdawczości finansowej są wykorzystywane w badaniach dotyczących ładu korporacyjnego oraz (3) jakie zmienne używane do pomiaru czynników związanych z ładem korporacyjnym wpływają na jakość sprawozdawczości finansowej. Aby odpowiedzieć na powyższe pytania, dokonano krytycznej analizy literatury oraz, za pomocą metaanalizy, przeglądu systematycznego wyników badań naukowych. W celu doboru artykułów bazowano na trzyetapowej strategii zbierania najodpowiedniejszych do badania prac, czego wynikiem jest baza składająca się z 38 publikacji. Z przeglądu wynika, że najczęściej używaną przez naukowców metodą mierzenia jakości sprawozdawczości finansowej są modele oparte na pomiarze zarządzania zyskiem w przedsiębiorstwach, a najczęściej występujące zmienne niezależne, opisujące ład korporacyjny, to liczebność komitetu audytu, udział niezależnych dyrektorów w składzie rady nadzorczej, dwoista rola prezesa, udział niezależnych dyrektorów w składzie komitetu audytu, liczebność rady nadzorczej, udział ekspertów rachunkowości w składzie komitetu audytu, częstość spotkań komitetu audytu.
Język
EN
Treść
Boards of directors, audit committees and financial reporting quality. A systematic review Measurement of financial reporting quality is a problematic task because financial reporting is difficult to observe and measure. The aim of the article is to present the methods of financial reporting quality measurement and a systematic review of literature on the effects of corporate governance reforms on the quality of financial reporting. The main research questions are: (1) what are the possibilities of measuring financial reporting for research purposes, (2) which of the methods of measuring the quality of financial reporting are used in research on corporate governance, and (3) which variables used in measuring corporate gov-ernance factors affect financial reporting quality? To answer these questions, a critical analysis of literature and a systematic review of research results using meta-analysis was made. For selecting the best articles a three-step collection strategy was used, which resulted in a database of 38 publications. The review has shown that for measuring the quality of financial reporting researchers most frequently use models based on measurement of risk management, and the most common independent variables describing corporate governance are: the size of the audit committee, presence of independent directors on the supervisory board, dual role of CEO, proportion of independent directors in the audit committee, size of the supervisory board, proportion of accounting experts in the audit committee, and frequency of audit committee meetings.
Inne
System-identifier
23096