"Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego"
PBN-AR
Instytucja
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI
ISSN
1644-275X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
7-18
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
system transportowy, transport kolejowy ładunków, konkurencyjność, kooperencja,
transport intermodalny, komodalność
EN
transport system, rail freight transportation, competitiveness, cooperation, intermodal transport,
comodality
Streszczenia
Język
PL
Treść
System transportowy to układ środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich powiązanych ze sobą w taki sposób, aby sprawnie realizować przemieszczanie osób i rzeczy (Jacyna, 2012, s. 30–31). W skład systemu transportowego wchodzi podsystem przemieszczania ładunków, który zapewnia realizację zadań przewozowych gospodarki, na przykład kolejowy i drogowy transport ładunków. Prezentowany artykuł ma charakter analizy poglądowej. Autor w sposób syntetyczny przedstawia przyczyny spadku przewozów ładunków w transporcie kolejowym oraz przyczyny malejącej konkurencyjności kolejowego transportu ładunków w stosunku do drogowego transportu ładunków. Z analizy danych w zakresie przewozów ładunków na przestrzeni ostatnich lat wynika, iż rola transportu kolejowego w zakresie przewozu ładunków stale maleje przy wzrastającej roli transportu samochodowego.
Język
EN
Treść
Transport system is a setup of technical, organizational and human measures related in a way to allowan effective movement of persons and goods. The system consists of cargo subsystem, which enables implementation of economy transportation tasks, i.e. rail and road transportation of goods. Featured article is a demonstrative analysis. The author presents a concise reasons for the decline of freight rail transport and the declining competitiveness against road transportation. Analysis of data on cargo transportation in recent years shows that the role of railway transportation has consistently declined and the road transport role has increased.
Inne
System-identifier
23293