Dobezpieczanie wyłączników różnicowoprądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych
ISSN
1234-0081
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
170-171 (listopad-grudzień 2013)
Strony od-do
57-66
Numer tomu
R. 19
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
DOBEZPIECZENIE
PRĄDY ZWARCIOWE
ZABEZPIECZENIA RÓŻNICOWOPRĄDOWE
Streszczenia
Język
Treść
W artykule przedstawiono problematykę dobezpieczania wyłączników różnicowoprądowych. Rozpatrywano dobezpieczanie bezpiecznikami oraz dobezpieczanie wyłącznikami nadprądowymi. Omówiono narażenia cieplne i elektrodynamiczne. Zwrócono uwagę na ryzyko niewłaściwego dobezpieczenia wyłączników różnicowoprądowych, gdy urządzeniem dobezpieczającym jest wyłącznik nadprądowy.
Inne
System-identifier
125882