Nowe rozwiązania pomiaru impedancji pętli zwarciowej przy odkształceniu krzywej napięcia w miejscu badania
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
POL
Czasopismo
INPE: Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych
ISSN
1234-0081
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
50
Strony od-do
1-90
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
IMPEDANCJA PĘTLI ZWARCIOWEJ
NAPIĘCIE ODKSZTAŁCONE
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
POMIARY
Streszczenia
Język
Treść
W pracy przeanalizowano wpływ występujących w sieci czynników wpływających na błędy pomiaru, co umożliwiło ocenę, które znane metody i mierniki impedancji pętli zwarciowej mogą być stosowane w rzeczywistych układach elektroenergetycznych o wyraźnym odkształceniu krzywej napięcia. Przedstawiono nową metodę i przyrząd do pomiaru impedancji pętli zwarciowej oraz jej składowych ortogonalnych – rezystancji i reaktancji, która pozwala na eliminacje błędu z tytułu odkształcenia krzywej napięcia. W metodzie tej stosowane jest rezystancyjne obciążenie pomiarowe, korzystne ze względu na wymiary i masę przyrządu.
Inne
System-identifier
131665