Bezpieczeństwo elektroenergetyczne dla pokoleń
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
8
Strony od-do
268-282
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
S Ł OWA KLUCZOWE: Ź RÓD Ł A ENERGII PIERWOTNEJ, WYSTARCZALNO ŚĆ , DYWERSYFIKACJA, BEZPIECZE Ń STWO ELEKTROENERGETYCZNE.
Streszczenia
Język
Treść
W artykule przeanalizowano źródła energii pierwotnej, ich wystarczalnośći dywersyfikację w skali lokalnej i globalnej, problem dekarbonizacji polskiej elektroenergetyki na tle europejskiej polityki klimatycznej, osiągalność źródeł gazu jako efektywnego paliwa dla energetyki, polski program energetyki jądrowej, bezpieczeństwo zasilania elektrycznych systemów trakcyjnych jako strategicznej alternatywy dla transportu wykorzystującego paliwa płynne, bezpieczeństwo sieci elektroenergetycznych, w tym sieci inteligentnych.
Inne
System-identifier
139444
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych