Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Elektrotechniki i Automatyki (Politechnika Gdańska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Przegląd Elektrotechniczny
ISSN
0033-2097
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
9
Strony od-do
287-295
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
OCHRONA RADIOLOGICZNA.
RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Streszczenia
Język
Treść
W artykule przeanalizowano rozwój wspólnotowego rynku energii elektrycznej, polityk ę energetyczną Polski i UE, sytuację i działania Polski na wspólnotowym rynku energii elektrycznej, a następnie przeanalizowano nowe regulacje prawne dla współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej i sieci inteligentnych z systemem krajowym, dla zwrotu energii odzyskiwanej z systemów elektromechanicznych do zasilającej sieci elektroenergetycznej lub innych odbiorców, a nadto wymagania specjalne dla energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej.
Inne
System-identifier
139595
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych