Assessment of the trichothecene mycotoxin deoxynivalenol gastrointestinal distribution following oral exposure in broilers
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Przyrodniczych (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Książka
Tytuł książki
"Mikotoksyny i grzyby pleśniowe" : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa = "Mycotoxins and moulds" : 10th anniversary international conference, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 27-28 June 2013 : abstracts book / eds. Jan Grajewski [at. al.]
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-936060-0-9
Wydawca
Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStuDio
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Assessment of the trichothecene mycotoxin deoxynivalenol gastrointestinal distribution following oral exposure in broilers
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
58
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Pozostali autorzy
+ 5
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
0000012573