Chemical composition, profile of mycotoxins and fungi content in grain of 15 cultivars of corn (Zea mays) with varied FAO
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Przyrodniczych (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Książka
Tytuł książki
"Mikotoksyny i grzyby pleśniowe" : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa = "Mycotoxins and moulds" : 10th anniversary international conference, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, 27-28 June 2013 : abstracts book / eds. Jan Grajewski [at. al.]
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-936060-0-9
Wydawca
Agencja Reklamowo-Wydawnicza ArtStuDio
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Chemical composition, profile of mycotoxins and fungi content in grain of 15 cultivars of corn (Zea mays) with varied FAO
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
50-51
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
0000012566