Optimization of Fuel Consumption in Firefighting Water Capsule Flights of a Helicopter
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Książka
Tytuł książki
Recent Advances in Computational Optimization : Results of the Workshop on Computational Optimization WCO 2015 / ed. Stefka Fidanova
Data publikacji
2016
ISBN
978-3-319-40131-7
Wydawca
Springer International Publishing
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Optimization of Fuel Consumption in Firefighting Water Capsule Flights of a Helicopter
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
39-49
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
WCO
Nazwa konferencji
Workshop on Computational Optimization
Początek konferencji
2015-09-13
Koniec konferencji
2015-09-16
Lokalizacja konferencji
Łódź
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
0000021594
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych