Doznawanie traumy symbiotycznej przez młodzież wychowującą się w rodzinach emigrantów zarobkowych. Studium przypadku
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne
ISSN
1730-6795
EISSN
2449-8971
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
277-290
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
adolescencja,
rodzina,
emigracja zarobkowa,
trauma symbiotyczna,
Ukraina
en
adolescents,
family,
labour migration,
symbiotically trauma,
Ukraine
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule poruszono kwestie dorastania dzieci we współczesnych rodzinach emigrantów zarobkowych na Ukrainie oraz ukazanie możliwych zagrożeń płynących z takiego typu rodzin. Długotrwała emigracja zarobkowa rodzica ujmowana jest jako zjawisko trudne oraz traumatyczne dla całej rodziny, zwłaszcza dorastających dzieci. W centrum rozważań usytuowane zostały wyniki badań własnych nad studium przypadku dorastającej dziewczyny w rodzinie transnarodowej. Analiza i wyjaśnianie przedstawionego przypadku oparte zostały na teorii traumy symbiotycznej F. Rupperta. Uzyskane wyniki wskazują na zakłócenia w funkcjonowaniu takiego typu systemu rodzinnego, zaburzone więzi między rodzicami a dziećmi, sygnalizują niepożądane skutki długotrwałej migracji zarobkowej w postaci psychicznych traum.
Język
en
Treść
The issues of children growing up in today’s labour-migrant family, in Ukraine and the risks flowing from the fact of the presence of such families have been represented in the article. Sustained labour migrant makes the role of parents as a difficult and traumatic phenomenon for the whole family, particularly for the adolescents. The results of my research are concentrated on the case study of a girl from the transnational family. Analysis and clarification of the case have been based on the theory of symbiotically trauma by F. Ruppert. The results suggest the disruption in the operation of this type of family system, destroy relations between parents and children, and indicate the negative effects of long-term migration as the form of psychological traumas.
Cechy publikacji
Pedagogika
Nauki o rodzinie
Pedagogy
Family studies
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Communique
Komunikat
Inne
System-identifier
PBN-R:578779