Innowacje technologiczne w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Książka
Tytuł książki
Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-64457-16-6
Wydawca
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Innowacje technologiczne w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
138-148
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,7
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
innowacje,
działalność innowacyjna,
gospodarstwa rolnicze
EN
innovations,
innovative activity,
agricultural farms
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
II Międzynarodowa Konferencja "Rośliny zielarskie, kosmetyki naturalne i żywność funkcjonalna"
Początek konferencji
2015-05-06
Koniec konferencji
2015-05-07
Lokalizacja konferencji
Krosno
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
PL
Treść
W pracy dokonano analizy i charakterystyki innowacji technologicznych wprowadzanych przez gospodarstwa rolnicze województwa podkarpackiego. Przedstawiono znaczenie innowacji w działalności podmiotów rolniczych, a także omówiono rodzaje innowacji wprowadzanych przez gospodarstwa rolnicze. Ponadto scharakteryzowano źródła informacji o innowacjach.
Język
EN
Treść
The study analyzes and characterizes innovations implemented by agricultural farms in Podkarpackie Voivodeship. It presents the importance of innovation in business activity of agricultural entities, as well as discusses types of innovations introduced by agricultural farms. Furthermore, it characterizes sources of information about innovations.
Inne
System-identifier
PX-58b31e58d5de679417d4922a