Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Książka
Tytuł książki
Współczesne dylematy polskiego rolnictwa III
Data publikacji
2014
ISBN
9788361044956
Wydawca
Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Kierunki sukcesji wtórnej na gruntach porolnych Podkarpacia
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,89
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
sukcesja wtórna,
grunty porolne,
kształtowanie krajobrazu,
zbiorowiska roślinne
Streszczenia
Język
Treść
Zaprzestanie produkcji rolniczej i opuszczanie gruntów porolnych ma zasadniczy wpływ na kształtowanie krajobrazu Podkarpacia. Wkraczanie na opuszczone grunty innych gatunków roślin określane jest, jako sukcesja wtórna, w wyniku, której powstaje docelowe zbiorowisko roślinne. Określono szybkość i kierunki przemian zachodzących w zbiorowiskach roślinnych na opuszczonych gruntach porolnych. Podstawową metodą badań było zdjęcie fitosocjologiczne. Na gruntach porolnych położonych w pobliżu lasów następują kolejne stadia sukcesji wtórnej, zmierzającej w kierunku lasu liściastego, zaś na gruntach oddalonych od naturalnych zbiorowisk leśnych zachodzące przemiany i dynamika roślinności były prawie niewidoczne. Grunty nieużytkowane rolniczo, z dominacją gatunków trawiastych, mogą stanowić trwały składnik krajobrazu porolnego, a ich stopień różnorodności gatunkowej jest uzależniony od charakteru i składu gatunkowego sąsiadujących zbiorowisk roślinnych. Zarządzanie tymi gruntami w celu integracji nowych środowisk do współczesnego krajobrazu rolni-czego, może polegać na ponownym zalesianiu, regeneracji łąk, pastwisk, bądź ich zaliczeniu do użytków ekologicznych.
Cechy publikacji
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:797746