Evaluation of agri-environmental programs used by farmers in south-eastern Poland.
PBN-AR
Instytucja
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Scientiarum Polonorum – Agricultura
ISSN
1644-0625
EISSN
2300-8504
Wydawca
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
3
Strony od-do
37-54
Numer tomu
15
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
agro-environment programme
farmer
subsidy
farming system
nature protection
sustainable agriculture Poland
Streszczenia
Język
en
Treść
The aim of the study was to evaluate the use of agri-environment schemes in the years 2004-2006 and 2007-2013 by farmers south-eastern Poland. In this region are more implemented these packages sciences, which are less onerous. Most of the agri- -environmental programs implemented by farmers, puts great emphasis on the conservation and preservation of the rural landscape. Agri-environmental program increased environmental awareness among farmers who implement it and helps to inhibit the development of intensive agriculture. Simplification of the documentation related to the agri-environmental program, may affect the increase in the number of new farmers willing to implement these programs. In south-eastern region of Poland, the natural packages are realized more willingly, and receiving payments is the main incentive that convinces farmers to join agri- -environment program. Implementing the agri-environmental program on farms in this region of Poland contributed both to improvement of water quality, reduction of soil erosion on a farm, and on the other hand to reduction of the livestock population. Increased employment of agri-environment advisor, especially botanists and ornithologists, would facilitate farmer participation in environmental programs.
Język
pl
Treść
Celem badania była ocena wykorzystania programów rolnośrodowiskowych w latach 2004-2006 i 2007-2013 przez rolników w południowo-wschodniej Polsce. W tym regionie są bardziej realizowane te pakiety przyrodnicze, które są mniej uciążliwe. Większość programów rolnośrodowiskowych, realizowanych przez rolników, kładzie bardzo duży nacisk na ochronę i zachowanie krajobrazu wiejskiego. Program rolnośrodowiskowy zwiększa świadomość ekologiczną wśród rolników, którzy go realizują i pomaga hamować rozwój intensywnego rolnictwa. Uproszczenie dokumentacji związanej z programem rolnośrodowiskowym, może wpłynąć na wzrost liczby nowych rolników chętnych do realizacji tych programów. W południowo-wschodnim regionie Polski naturalne pakiety realizowane są chętniej i otrzymywanie płatności jest głównym bodźcem, który przekonuje rolników, aby dołączyć do programu rolnośrodowiskowego. Realizacja programów rolnośrodowiskowych w gospodarstwach rolnych w tym regionie Polski przyczyniła się z jednej strony do poprawy jakości wód i zmniejszenia erozji gleby w gospodarstwie, natomiast z drugiej – do zmniejszenia populacji zwierząt gospodarskich. Zwiększenie zatrudnienia doradców rolnośrodowiskowych, a w szczególności botaników i ornitologów, ułatwiłoby przystępowanie rolników do pakietów środowiskowych.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
796811