Efektywność wybranych funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010-2014
PBN-AR
Instytucja
Katedra Finansów (Politechnika Koszalińska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia
ISSN
0459-9586
EISSN
2449-8513
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
4
Strony od-do
413-423
Numer tomu
49
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
pl
efektywność
fundusze inwestycyjne
fundusze akcji małych i średnich spółek
ryzyko inwestycyjne
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem niniejszego artykułu jest ocena efektywności funduszy akcji małych i średnich spółek w latach 2010–2014. W ocenie zastosowano najpopularniejsze miary efektywności funduszy inwestycyjnych – stopy zwrotu, miary ryzyka (odchylenie standardowe, współczynnik beta portfela), miary skorygowane o ryzyko (wskaźnik Treynora). Postawiono hipotezę badawczą stwierdzającą, iż fundusze segmentu małych i średnich spółek nie były efektywnie zarządzane. Przeprowadzona analiza pozwoliła jedynie częściowo potwierdzić założoną hipotezę. Fundusze uzyskiwały zarówno niższe, jak i wyższe niż rynek stopy zwrotu. Zróżnicowany był też poziom ryzyka inwestycyjnego – nie tylko dla poszczególnych funduszy, ale i w kolejnych okresach.
Cechy publikacji
Ekonomia
Finanse
Economics
Finance
discipline:Finanse
discipline:Finance
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:779494