Jakość życia na obszarach wiejskich według młodzieży w kontekście podejmowania decyzji o miejscu rozpoczęcia aktywności zawodowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu
ISSN
1899-3192
EISSN
2392-0041
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
425
Strony od-do
125-140
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.75
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
jakość życia, obszary wiejskie, rozwój przedsiębiorczości
en
quality of life, rural areas, development of entrepreneurship
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
1
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Mimo poprawy infrastruktury, która znacznie przekłada się na poprawę jakości życia, na wielu obszarach wiejskich można zauważyć niekorzystne tendencje związane z kształtowaniem się zarówno przyrostu naturalnego, starzenia się społeczeństwa, jak i ujemnego salda migracyjnego. W kraju takie tendencje uwidocznione są we wschodniej części (Podkarpacie, Podlasie) oraz w części zachodniej (Opolszczyzna). W artykule podjęto próbę zbadania oceny jakości życia na obszarze wiejskim przez ludzi młodych i poznania ich preferencji co do miejsca podjęcia pracy czy też prowadzenia działalności gospodarczej w okresie rozpoczynania aktywności zawodowej. W tekście zaprezentowano ujęcie teoretyczne jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem przedstawienia jej w podziale na obszary wiejskie i miejskie, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie badawczej wśród uczniów szkoły średniej, mieszkających i uczących się na obszarze wiejskim.
Język
en
Treść
Despite the improvement of infrastructure, which significantly translates into the improved quality of life in many rural areas negative trends in both the evolution of the birth rate, an aging population and negative migration balance can be seen. In the country such tendencies can be significantly seen in eastern parts (Podkarpacie, Podlasie) and western (Opole region).Thus, the article attempts to investigate the quality of life of young people in a rural area and to know their preferences as to the place of employment or business during the start of their professional activity. The article is divided into two parts: the first presents the theoretical background of quality of life, with particular emphasis of its presentation divided into rural and urban areas, the second results of the survey conducted on a sample of research among high school students living and studying in a rural area.
Inne
System-identifier
UO396892ab4b5a464e9f6ea3e1593c1ff6
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych