CSR i jego znaczenie dla kształtowania relacji z klientami - w świetle wyników badań ankietowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie
ISSN
1641-3466
EISSN
Wydawca
Politechnika Śląska Wydział Organizacja i Zarządzanie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
92
Strony od-do
155-167
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.55
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, CSR, relacje z klientami, kreowanie marki
en
Corporate Social Responsibility, CSR, customer relationships, branding 1. Wprowadzenie
Streszczenia
Język
pl
Treść
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) jest nową, dynamicznie rozwijającą się koncepcją zakładającą równowagę między trzema wymiarami – ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. Od przedsiębiorstwa oczekuje się nie tylko pomnażania zysków, ale również pełnego spojrzenia na otoczenie i pracowników. Społeczne zaangażowanie to obecnie, poza działalnością charytatywną, odpowiedź na potrzeby społeczności. Najważniejsze jest, by przedsiębiorstwa wdrożyły procesy, dzięki którym względy społeczne, środowiskowe i etyczne oraz kwestie praw człowieka staną się stałym elementem ich działalności i strategii biznesowej.
Język
en
Treść
CSR is becoming the dominant philosophy of doing business, based on social dialogue and listening to the needs of the environment. It reflects the quest for balance between economic, social and ethical sphere of activities of each enterprise. CSR is a concept, that allows to manage business in a social interests way of the enterprise environment. Companies are expected not only to increase profit margins but also think about the environment and workers. Social involvement is currently, out of charity, answer to the needs of the community. The most important is fact, that companies have implemented processes by which social, environmental, ethical considerations and human rights issues would become a regular part of their business and business strategy.
Inne
System-identifier
UO32182d1d70fc4635a02cf5474681a348